Fysiotherapiepraktijk Hofspoor biedt doeltreffende fysiotherapie aan in Houten

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten, waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. In het dagelijks leven wordt er soms veel van het lichaam gevraagd. Bewegen en belasten zonder pijn en beperkingen lijkt soms zo van zelfsprekend. Niets is minder waar. De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en/of behandelt bij stoornissen in houding en beweging. Naast de behandeling van klachten besteedt de fysiotherapeut ook aandacht aan het voorkomen van houdings- en bewegingsproblemen.

Neem contact op voor meer informatie

Hoe ziet een eerste behandeling eruit?

Tijdens de eerste behandeling worden de klachten geïnventariseerd en volgt een lichamelijk onderzoek dat gericht is op de klachten. Vervolgens wordt in samenspraak met de patiënt een plan voor behandeling opgesteld. Geen enkele patiënt is hetzelfde, daarom wordt bij iedereen individueel bekeken welke behandeling of behandelmethode de voorkeur verdient.

Globaal zijn er drie soorten behandelingen

Bewegingstherapie of oefentherapie

Bewegingstherapie, ook wel oefentherapie genoemd, is een van de belangrijkste pijlers van de fysiotherapie. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van het beïnvloeden van bewegingsgewrichten, het vergroten van spierkracht, het optimaliseren van evenwicht en stabiliteit, het leren beter ontspannen en het aanleren van een goede ademhalingstechniek . Naast oefeningen in de behandelkamer wordt er ook vaak geoefend in de oefenzaal met behulp van trainingsapparatuur. Veelal worden er ook huiswerkoefeningen meegegeven.

 

Massage

Massage is een beproefd middel tegen pijn en spierspanning. Het bevordert de bloedsomloop in weefsels en vermindert de spierspanning.

 

Fysische therapie

Fysische therapie bestaat onder andere uit thermotherapie, elektrotherapie en geluidsgolftherapie. Het is vooral gericht op herstel van weefsels, de doorbloeding en pijnverlichting.


In een behandeling kunnen meerdere therapievormen gecombineerd worden. Inzicht in het ziekteproces, met de onderliggende oorzaken, is een onderdeel van de behandeling. Ook worden er adviezen gegeven om herhaling of verergering van klachten te voorkomen.

Hoe is de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd?

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het BIG register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Voor deze inschrijving gelden strenge basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van de fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, aan richtlijnen voor behandelingen, aan een wettelijke klachtenprocedure en aan wetenschappelijk onderzoek. Het KNGF stimuleert en ondersteunt het bijscholingsproces van de fysiotherapeut.

Hiernaast zijn wij als Fysiotherapiepraktijk Hofspoor aangesloten bij de Stichting Keurmerk Fysiotherapie, waardoor wij een nog hogere kwaliteit nastreven en zijn daardoor extra gekwalificeerd. 

Fysiotherapeuten spelen zoveel mogelijk in op actuele ontwikkelingen en leveren daardoor een positieve bijdrage aan het terugdringen van bijvoorbeeld ziekteverzuim, aan gezond bewegen en het voorkomen van blessures.

Vergoedingen fysiotherapie en specialismen binnen de fysiotherapie

In 2005 heeft het kabinet besloten fysiotherapie uit het basispakket te halen. U krijgt fysiotherapie en specialismen binnen de fysiotherapie alleen vergoed als u aanvullend verzekerd bent!

Voor kinderen tot 18 jaar valt de behandeling wel binnen de basisverzekering. Voor iedereen die 18 jaar of ouder is, wordt fysiotherapie niet meer standaard vergoed. Voor patiënten met een aandoening die voorkomt op de chronische lijst, wordt een uitzondering gemaakt.
Alleen de eerste 20 behandelingen voor betreffende aandoeningen op de chronische lijst vallen in de aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling vallen de behandelingen onder de basisverzekering. Als u uw eigen risico dan nog niet gebruikt hebt, wordt dat eerst aangesproken.

Neem contact op met de specialist in fysiotherapie: Fysiotherapiepraktijk Hofspoor

Neem contact met ons op