De runningtherapie van Fysiotherapiepraktijk Hofspoor uit Houten

In Nederland heeft ongeveer één op de zestien mensen een depressie. Naast een depressie zijn er meerdere andere veelvoorkomende aandoeningen waarbij een depressieve stemming ook een kenmerk is. Hierbij kan gedacht worden aan overspannenheid, een burnout, aan slaapproblemen, overgewicht of aan angststoornissen.
Deze depressieve stemming tast de kwaliteit van leven aan en zorgt voor veel verdriet.

Neem contact op voor meer informatie

Gevolgen van een depressie

Er wordt slechter op het werk gepresteerd, het eigen herstellende vermogen is verminderd waardoor er vaker klachten op het lichamelijke gebied voorkomen. Door de sombere stemming zijn pijnklachten ook minder draaglijk. Daarnaast kunnen ook de relaties met familie en vrienden eronder lijden.

Behandeling

Gelukkig is een depressie/depressieve stemming meestal te behandelen. Een combinatie van probleemoplossende/ steunende/cognitief-gedragsmatige gesprekken en medicatie komt vaak voor. Medicatie probeert de aanmaak van serotonine en andere stoffen in de hersenen ten positieve te beïnvloeden, waardoor de stemming verbetert. Hoewel dit vaak goed aanslaat, heeft de medicatie soms vervelende bijwerkingen, zoals gewichtstoename en een verminderde seksuele behoefte. Dit is een reden waarom men tegenwoordig terughoudender is om deze medicatie voor te schrijven. Soms zie je ook dat met de antidepressiva (medicatie) onvoldoende effect bereikt wordt. Tenslotte zijn er veel mensen die niet graag innemen en andere vormen van behandeling proberen.

Bewegen helpt

Als interventie tegen een depressieve stemming beginnen tegenwoordig dan ook steeds meer mensen met runningtherapie (of andere conditionele beweegactiviteiten). Genezen door regelmatig te bewegen. De behandeling wordt niet voor niets steeds populairder. Het werkt namelijk zowel lichamelijk als mentaal door en kent niet de bijwerkingen die bij antidepressivum beschreven worden.

 

Runningtherapie helpt omdat het de stofwisselingsprocessen in het lichaam beter laat functioneren. Door het vrijkomen van lichaamseigen stoffen, zoals endorfine, adrenaline en serotonine, ontstaat een ontspannende werking op het lichaam. Hierdoor is het gemakkelijker om te ontspannen. Tevens wordt de vetverbranding geactiveerd en verbetert het gevoel van welbevinden. Er ontstaat een gunstig effect op het zelfvertrouwen en het laat toe om het lichaam weer te ontdekken (herstel van het evenwicht tussen geest en lichaam). Het gevoel van controle over eigen leven komt terug en zorgt ervoor dat je er fitter uit gaat zien.

Ten slotte is het ook een effectief middel tegen het vaak gehoorde piekeren, omdat het helpt gestructureerder en helderder te denken. Runningtherapie kan dan ook goed samen gaan met andere gedrags- en probleem beïnvloedende therapieën waarbij helder en gestructureerd denken een belangrijke rol speelt, bij bijvoorbeeld maatschappelijk werk, een psycholoog of psychiater,een zelfhulp- of groepscursus.

Wat is runningtherapie?

Bij runningtherapie wordt een langzaam op het individu afgestemd opbouwprogramma aangeboden, welke past bij uw getraindheid. Door deze individuele aanpak is deelname aan deze therapie voor bijna iedereen haalbaar.

Voor wie?

Voor een ieder die last heeft van een sombere of lusteloze stemming. Dit kan voorkomen bij een depressieve stoornis, een burnout, overspannenheid of bij milde angstklachten.

Geïnteresseerd in runningtherapie? Neem contact met ons op via 030-6342807 

Neem contact met ons op