Fysiotherapiepraktijk Hofspoor biedt manuele therapie aan in Houten

Door manuele fysiotherapie worden functiestoornissen en/of pijnklachten die voortkomen uit de wervelkolom of de ledematen hersteld, zodat de vaardigheden voor het dagelijks functioneren verbeteren. 

Maak een afspraak voor manuele therapie

Wat is manuele therapie?

Soms is fysiotherapie niet voldoende. De manueel therapeut vult de behandeling dan aan door manuele therapie toe te passen. Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie en wordt uitgeoefend door een manueel therapeut. Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een gespecialiseerde studie manuele therapie heeft afgerond.
Het is een specifieke methode van onderzoeken en behandelen die bijzonder geschikt is bij functiestoornissen en pijnklachten die voortkomen uit de wervelkolom of uit ledematen.

De behandeling bestaat uit het verbeteren van de functiestoornissen door onder andere manipulatietechnieken. Meestal gaat dit gepaard met een – veelal pijnloos – knappend geluid. Het effect van manuele therapie is vaak direct merkbaar voor de patiënt.

Het doel
Het doel is het herstellen van de functiestoornissen en daarmee het verbeteren van de vaardigheden voor het dagelijks functioneren. Verbeteren van de mobiliteit en de pijnvermindering zijn de voorwaarden voor een optimaal herstel.

De werkwijze

De manueel therapeut inventariseert door middel van een vraaggesprek de klachten. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek.
De manueel therapeut kijkt daarbij naar de klacht zelf, maar onderzoekt ook waardoor de klacht ontstaat. Afhankelijk van dit onderzoek worden een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. De manueel therapeut geeft een goede instructie en begeleiding, zodat de patiënt een beeld krijgt van de behandelwijze en het effect. Daarnaast wordt inzicht gegeven in een verantwoorde manier van belasten in het dagelijks leven. Manuele therapie wordt, als dit nodig is, met onder andere fysiotherapie en trainingstherapie gecombineerd voor een optimaal resultaat.

Onze manueel therapeuten

Binnen onze praktijk zijn twee manueel therapeuten werkzaam. Dit zijn Jenny van Binsbergen-Kastenberg en Eline Trouborst. Zij hebben de opleiding volgens het SOMT model gevolgd.

Beroepsorganisatie en kwaliteitsbewaking

De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is een lidvereniging van het KNGF. De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratie- en herregistratievoorwaarden.

Het centraal kwaliteitsregister wordt jaarlijks geactualiseerd en is ter inzage voor alle verwijzers en verzekeraars. Het is te vinden op www.nvmt.kngf.nl De leden van de NVMT vallen onder de klachtenregeling van het tuchtrecht van het KNGF.

Last van bewegingsstoornissen? Neem contact op met de manueel therapeut Fysiotherapiepraktijk Hofspoor!

Neem contact met ons op