Arbeidsfysiotherapie in Houten en omgeving door Fysiotherapiepraktijk Hofspoor

Onder arbeidsfysiotherapie of arbeidscuratieve zorg wordt een vorm van fysiotherapie verstaan die zich bezighoudt met de individuele begeleiding van werknemers met lichamelijke klachten aan spieren en gewrichten. De fysiotherapeut besteedt, tijdens de individuele begeleiding, naast persoonsgebonden factoren ook aandacht aan de werkfactoren bij het uitvoeren van het behandelplan.

Contact opnemen voor meer informatie

Werkfactoren

Werkgebonden factoren die invloed kunnen hebben op lichamelijke klachten zijn onder te verdelen in:

  • Werktechniek / werkmethode (werkhouding, werktechnieken)
  • Organisatie van het werk ( taken, taakinhoud, houdingsvariatie e.d.)
  • De ergonomie van de werkplek (inrichting en vormgeving).

Gericht op een snelle reïntegratie en voorkomen van verzuim

 

In het behandelplan worden werkgebonden factoren meegenomen, hierdoor kan er beter en directer worden ingespeeld op een snelle reïntegratie of in het voorkomen van verzuim. Een gerichte coaching met betrekking tot het uitvoeren van het werk, kan de betrokken medewerker in staat stellen om in de eigen werkzaamheden te blijven functioneren.

Bedrijven, Arbo-diensten en uitvoeringsinstellingen kunnen bij ons terecht voor een dienstverlening die structureel bijdraagt aan een vermindering van verzuimdagen. Onderzoek, het verkrijgen van inzicht in eigen ziekteproces, specifieke trainingen en andere vormen van hulpverlening zijn de basis van een gedegen arbeidscuratieve zorg en arbeidsreïntegratie.

 

Wij werken samen met LIJV, een hoofdaannemer van VGZ en IZA om arbeidscuratieve zorg te verlenen.
Wij begeleiden werknemers van de Gemeente Houten (BZP) en ONVZ.

 

Werkwijze

 

Door middel van:

  • Functie- en krachttraining,
  • Conditietesten en fittesten,
  • Werkplekscreening en
  • Preventieve trainingen voor cliënten met (dreigende) fysieke klachten

wordt er gewerkt aan het optimaliseren van het herstel of reïntegratie. Reïntegratie door een goed gestructureerd plan kan zowel voor werkgever als werknemer voordeel opleveren. De nadruk van onze trainingen ligt op herstel van conditie en in de kracht en het optimaliseren van de fysieke arbeidsomstandigheden.

 

Onze Arbeidsfysiotherapeut

 

De Arbeidsfysiotherapie wordt verzorgd door Sandra Visser. Via LIJV begeleidt ze werknemers van meerdere grote bedrijven in Houten.

Neem contact op voor arbeidsfysiotherapie via 030-6342807 

Neem contact met ons op