De klachtenregeling van Fysiotherapiepraktijk Hofspoor in Houten

Wij doen onze uiterste best u de optimale behandeling te geven. Desondanks kan het zijn dat u ontevreden bent met uw behandeling. Wat kunt u hiermee doen?

Contact opnemen

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt. Ook kunt u het klachtenformulier op deze pagina op de website invullen.

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie, zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Levert dit onvoldoende resultaat op, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenprocedure.

Waar kunt u verder terecht met uw klacht?

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: DeKlachtencommissie van het Keurmerk Fysiotherapie en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht.

De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Wij behandelen uw klacht met de grootst mogelijke zorg.

Klachtenformulier

Bent u onverhoopt niet tevreden? Neem contact met Fysiotherapiepraktijk Hofspoor op via 030-6342807 

Neem contact met ons op